محصولات ترکیبی

مگنت تبلیغاتی-هدایای تبلیغاتی خاص

شما میتوانید با انتخاب  این محصول دو یا چند نوع از محصولات مگنتی را با هم داشته باشید .

از انواع محصولات ترکیبی مگنتی میتوان به

قاب عکس وایت برد دار

قاب عکس تقویم دار

قاب عکس منو دار

وایت برد منو دار و……اشاره کرد.

مگنت تبلیغاتی-هدایای تبلیغاتی خاص